Ordena els següents nombres de petit a gran:

  • a – 12-65-78-32-45-78-1876-43-2-19=
  • b – 34-78-54-1-32-15-57-98-567-987-12=
  • c – 45-32-56-78-98-123-432-278-22-17=
  • d – 67-47-4-63-85-96-36-25-41-65-76=

De tots els nombres que hi ha en els exercicis “a”, “b”, “c” i “d”,  fes una llista dels nombres parells. N’hi ha hagut algun que s’hagi repetit?