El grup de punt de trobada dels divendres us fa la proposta d’un PASSAPARAULA que han creat ells!!! Es tracta de trobar paraules que comencin per una inicial concreta, o bé que continguin aquesta lletra. Ells us les defineixen i vosaltres les heu de trobar. Veureu que són molt divertides!!

 • Comença amb la A: PAÍS ASIÀTIC GOVERNAT PELS TALIBANS
 • Comença amb la B: GRUP DE MÚSICA QUE TÉ EL NOM D’ANIMAL I TAMBÉ ÉS UN TIPUS DE COTXE EN ANGLÈS
 • Comença amb la C: VERDURA QUE ET MENGES QUAN ET REBUTGEN, TAMBÉ SERVEIX PER FER CABELL D’ÀNGEL
 • Conté la lletra D: CONJUNT D’ANELLES LLIGADES ENTRE SÍ, FORMANT UN CERCLE TANCAT
 • Comença per E: ALIMENT TíPIC DE LA COMARCA D’OSONA (NOM D’UNA MARCA…!)
 • Conté la F: ESTAT D’ÀNIM NEGATIU I DOLORÓS QUE ALGÚ POT ESTAR
 • Comença per la G: CAPITAL ANDALUSA ON HI HA L’ALHAMBRA
 • Comença per la H: UNS DELS GASOS DE L’ATMOSFERA DE LA TERRA
 • Comença per la I: GENTILICI D’UN PAIS EUROPEU AMB “MOLTA PASTA”
 • Comença per la J: GRUP MUSICAL DE PRINCIPIS DELS ANYS 70 DE HEAVY METAL
 • Comença per la K: NOM DEL SEGON CIM MÉS ALT DEL MÓN
 • Comença per la L: FELÍ AFRICÀ QUE S’ENFILA PELS ARBRES
 • Comença per la M: HABILITAT QUE TENEN ELS ARTISTES DEL CIRC I ELS AUTONOMS PER ARRIBAR A FINALS DE MES
 • Comença per la N: PARAULA QUE NO ES TÒNICA NI COCACOLA
 • Conté la O: AQUESTA NO FA MAL I FORMA PART D’UN RITUAL RELIGIÓS
 • Comença per la P: PARAULA MEXICANA PER DIFINIR A ALGÚ QUE T’HA ROBAT ELS TACOS
 • Comença per la Q: MENJAR SALUDABLE QUE NO HI HA A TOTES LES CASES
 • Comença per la R: SO AGRADABLE PEL QUI EL FA, PERÒ NO AGRADABLE PELS QUI L’ ESCOLTEN
 • Acaba per la S: CASA DE PAGÈS QUE SEMPRE SUMA EN CASTELLÀ
 • Comença per la T: ANIMAL QUE ES FA AMB DOS OUS
 • Comença per la U: ESPAI INFINIT QUE NO HI PODEM ANAR DE VACANCES
 • Conté la V: TOC D’ATENCIÓ
 • Comença per la X: PERSONA DE TAMANY PETIT QUE NO PARA DE MOLESTAR
 • Conté la Y: BROMES COL.LOQUIALS
 • Conté la Z: GAS QUE PORTA CAPA