Sant Jordi 2024
Jocs florals

BASES

Participants
Poden participar-hi totes aquelles persones vinculades a Osonament

Categories
Poesia, narrativa i dibuix

Temàtica
Sant Jordi, la llegenda a l’actualitat

Obres de poesia i narrativa 

  • Les obres s’han de presentar en fulls DIN A-4 escrits en una sola cara. En el cas que hi hagi més d’una pàgina, portar-les amb un clip (no grapades).
  • Poden ser escrites a mà (amb bolígraf blau o negre), amb màquina d’escriure o amb ordinador. En cas que no s’entengui la lletra, l’obra pot ser desqualificada.
  • Es demana tenir el màxim de cura amb l’ortografia.
  • L’extensió per a les obres de prosa serà entre 500 i 2.000 paraules (entre mitja pàgina i 2 pàgines).
  • L’extensió per a les obres de poesia serà d’entre 8 i 20 versos.

Obres de dibuix 

  • Les obres han de ser de mida DIN A-3. El dibuix ha d’estar representat en vertical. En cas de no complir-se aquestes dues condicions, l’obra serà desqualificada.
  • Poden realitzar-se sobre qualsevol suport (full, fusta, tela, etc.) i amb qualsevol estil (llapis, bolígraf, ceres, pintura, etc.).

Data límit
La data límit per entregar les obres és el divendres 12 d’abril de 2024, a les 15h, a recepció d’Osonament. No s’acceptaran obres després d’aquesta data. Les obres s’han d’entregar personalment, mai a través d’una altra persona.

Premis
El veredicte i els premis seran lliurats el proper dimarts 23 d’abril de 2024.

Jurat
Estarà format per professionals de l’entitat, així com per persones vinculades a Osonament, que no participin en el concurs en la disciplina de la qual formin part del jurat.

Osonament es reserva el dret de guardar una còpia de les obres presentades al concurs, així com publicar-les sense ànim de lucre. Les obres podran ser recollides pels seus autors després de l’acte de lliurament de premis, entregant el resguard corresponent.

El fet de participar en el concurs, implica l’acceptació d’aquestes bases.

MOLT IMPORTANT
No pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a l’obra; s’assignarà un número a cada participant per tal de garantir l’anonimat de cara a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres rebreu un resguard amb el número adjudicat.
Les obres han d’estar titulades. Podeu escriure el títol darrera de l’obra.
Les obres han de ser individuals i inèdites.
És podrà presentar una obra per autor i categoria.
Les obres s’entregaran a recepció d’Osonament.
Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació.