La Plana web: hi podem trobar les exposicions que es fan als diferents pobles de la comarca. Explica el títol de l’obra, les dates i la població. També s’enllaça amb la web de l’espai d’exposicions on es troba.