A la següent graella hi ha un seguit de categories i lletres. Per cada categoria has de pensar una paraula que comenci amb la corresponent lletra que us demana, en català o en castellà. Podeu agafar un paper i boli copiar aquesta graella i resoldre l’exercici.

LLETRANOM D’HOMEFRUITA O HORTALISSACANTANT O GRUP MUSICALANIMALRIU O MUNTANYA DEL MÓN
F
S
M
E
P
C
T
G
B
R
A
J