Quantes lletres “T” trobes al següent fragment?

U T R Y G T R E D D T S I J K U H G T
F G A J G Z I K O U H Y T G Q T F T T
T U J H B N T J I O P L U J K O T

Quants nombres “2” hi ha a continuació?

1 7 6 5 T U J I K H E
2 T G V F B H 7 2 9 8
4 5 6 7 H J U K 9 2 5
X C V 6 5 J M P 9 2 Z
Z L O 9 2 2 2 6 7 Y H

Pots aprofitar les graelles i anar buscant el que tu mateix/a decideixis: quantes lletres “……..” hi ha,etc,…