Quines lletres es repeteixen a cada fila una o més vegades?

EXEMPLE:  A C R A F G C E U H N A R  = La “A” i la “R”

 1. A V B A R T A C V E U I O K J
 2. B R T U B I J U T B Y T G F Q A
 3. C T G B N C Y T F E D C E D T G
 4. Q A S E D F G Y Q A D T F S E R 
 5. C R T H U J I C U J R G B Y R T C 
 6. A Z X E Z X V B Y U I O K Z C Q D 
 7. W  E Y U I O W N M J K L D S A Z
 8. O H J U I K Q W E O S X C V B N Z
 9. Q P R T I K J H G F D S S Q Z X C V
 10. X V N Q E Y I P A D G J L X V W S R

Ara fes el mateix amb els nombres:

 1. 1-2-5-8-6-4-1-8-9
 2. 3-1-6-7-9-1-0-9-5-3
 3. 5-8-9-4-3-7-8-1-2-3
 4. 4-9-8-7-0-5-4-1-2-3-5
 5. 4-2-5-7-6-8-2-1-0-9-8
 6. 4-3-6-7-8-1-3-9-0-3-1-2
 7. 8-2-6-4-3-1-3-6-7-0-9-1