Per exemple: MELÓ, PASTÍS, SÍNDRIA, CIRERA  (pastís seria la intrusa perquè no és una fruita)

  1. FUTBOL, TENIS, PARTIT, PÀDEL
  1. DOTZE, CATORZE, DINOU, VINT
  1. BOLÍGRAF, LLAPIS, ROTULADOR, GOMA
  1. PARÍS, BARCELONA, MADRID, FRANÇA
  1. MARROC, SUDAN, ALGÈRIA, ÀUSTRIA
  1. FALDILLA, COLLARET, JERSEI, PANTALONS
  1. PERE, BERNAT, JOAN, MARIBEL