Cada lletra té un valor:

A= 1, B= 2, C= 3, D= 4, E= 5, F= 6, G= 7, H= 8, I= 9, J= 10, K= 11, L= 12, M=13, N= 14, O=15,

 P= 16, Q= 17, R=18, S= 19, T= 20, U= 21, V= 22, W= 23, X= 24, Y= 25, Z= 26

Ara has de codificar cada nombre amb la seva lletra i endevinar què vol dir. Per exemple:

3, 15, 13, 5, 14, 3, 5, 13     =   C O M E N C E M  

A – 10, 1, 3, 15=

B – 18, 15, 2, 15, 20 =

C – 8, 22, 5, 18, 14=

D – 20, 5, 21, 12, 1, 4, 1= 

E – 13, 5, 13, 15, 18, 9, 1= 

F – 13, 9, 18, 1, 12,12=

I ARA HO FAREM AMB UNA FRASE
(CADA GRUP DE NOMBRES ÉS UNA PARAULA DE LA FRASE AMAGADA)

16, 15, 4, 5, 21          3, 15, 13, 16, 1, 18, 20, 9, 18       

5, 12, 19             22, 15, 19, 20, 18,3, 19      

18, 5, 19, 21, 12, 20, 1, 20, 19         1, 12           

2, 12, 15, 7