INTENTA ESCRIURE EL NOMBRE MÀXIM DE PARAULES QUE ET SURTIN!

  • TAULA– LÀMINANAVARRA  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • Escull sis paraules de les que has escrit i fes una història que tingui sentit. Ha de tenir un inici, un nus i un desenllaç.

Escriu aquí les paraules escollides:

     

   

Títol de la història: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMÒRIA:

Escriu les sis paraules que has utilitzat per a fer la història:

        

Recordes La història de la companya? Intenta escriure-la.

Títol de la història: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÀLCUL

  • 25 + 4 – 2 + 29 – 3 + 19 – 5=
  • 12 + 7 – 2 + 17 + 8 + 3 + 6 – 14 =
  • 7 + 9 + 78 + 12 – 15 -2 + 10 =
  • 10 + 23 + 9 – 7 + 43 – 16 =
  • 100 : 10 + 13 + 34 – 18 =
  • 15 X 10 – 4 + 17 + 15 – 13 =