Es tracta de dir quines són les figures sobreposades que pots veure en el següent dibuix. En el paper que tinguis a mà prova de dibuixar-les per separat: