Et proposem fer un exercici de càlcul que pots anar adaptant tu mateix/@ amb diferents nombres:

Es tracta d’escollir un nombre i anar-li sumant el mateix valor cada vegada. És a dir:

Escullo el nombre 50. Doncs a partir del 50 li vaig sumant 8 . 50+8…….i a cada resultat li sumes 8.

Som-hi!  😉