Troba quines son aquelles lletres que es repeteixen a cada grup:

Per exemple: al grup 1, es repeteix la C i la Z

GRUP 1: 

A  R  C Z

S  C  W  Z

D T  B  V  X

GRUP 2: 

S  E  Z  Y  G  R  

Y  D  S  W  X  P

V  N  B  M  Z  E

GRUP 3:

F  C  T  U  O  P 

R  B  N  U  I  F  

B  N  M  F  C  T

GRUP 4:

Q  E  H  T  I  Z

X  Z  E  F  B  Y  

M  B  N  Y  G  V