Et proposem un exercici:

Amb una mà has de fer copets a la taula amb un ritme constant. Amb l’altre mà has de comptat quantes vegades surt la lletra “F” del següent paràgraf. Provem-ho?

(COMENÇA A DONAR COPETS AMB UN RITME CONSTANT A LA TAULA AMB LA MÀ ESQUERRA I AMB LA DRETA BUSCA LES “F”):

O Y T E D F G F G H F G V C D F G J K F H F B V

C N J H G F C F D V G F F H O L K M N H F F F U

J N H J U J H G F C X D G O K L J F V C D F X H

F G T Y H I L N F S X Z B I L O K J N H B F D T