• Digues 3 nombres que sumats donin 9.

Per exemple: 3+ 2+ 4=  9    (trobes més combinacions? )

  • Digues 3 nombres que sumats donin 7 (tantes combinacions com puguis!)
  • Digues 4 nombres que sumats donin 12 (tantes combinacions com puguis!)
  • Digues 5 nombres que sumats donim 17 (tantes combinacions com puguis!)