Compta quants “2” apareixen al següent exercici:

Quantes lletres “A” de color vermell hi apareixen?