Et plantegem un repte: cada vegada que trobis la lletra “A”, has de comptar 1 punt; cada vegada que trobis el nombre “2”, has de comptar 3 punts. La resta de lletres i nombres, només hi son per fer-te distreure una mica de l’objectiu….ho provem?

A 4 7 D E R T F T 5 1 3

N 7 8 J H A F D S A O 9

1 S 3 1 A 9 A 1 A S 2 A

G T 2 9 K J I H 2 A 4 A

Quin és el valor total?

Ara, cada vegada que trobis una VOCAL (A,E,I,O,U) has de sumar 3 punts i cada vegada que trobis un nombre parell n’has de sumar 1.

A 6 3 9 2 7 9 1 D F 1 H

F H G T 5 F C 4 A V I 5

L K N M 8 T 3 4 V F E A

V 6 B 3 1 7 9 6 N 7 P H

G T 2 9 K J I H 2 A 4 A

Quin és el valor total?