A continuació tens escrit un missatge, però al revés.
Cada paraula està al seu lloc, però les lletres s’han intercanviat.
És a dir: enlloc de dir H O L A, dirà-> A L O H
Pots transcriure aquest text sencer? 😉

noB aid a mohtot!
moC ueh tassap al tin adassap? ueh tugop rasnacsed?
iuvA su meh taraperp snugla sicicrexe rep rasnep anu acim…. a eruev is su ne ev ed tsug nugla i sne uitrapmoc la golb moc ah tana.
erueverrA!!