Aquí tens una sopa numèrica.

Cal que trobis els següents nombres (els busques a la sopa i vas marcant en un paper els que vagis trobant: a, b, c,….. ). 

A/ 3865     B/6742 C/9251 D/3521 E/6952 F/3987

G/5762 H/7629 I/9643 J/4375 K/4321 L/6468