Escriu paraules que s’assemblin com sonen però que no vulguin dir el mateix. Per exemple:

  • CANTA, MANTA, FANTA, TANTA, SANTA. En aquest cas, només canviant la primera lletra, canvia el significat. 

En trobem de noves?

  • RES, …………….
  • CAP, ……………..
  • GANA, …………..
  • CASA, ……………
  • NAS, ……………..