A la següent graella hi ha un seguit de categories i lletres. Per cada categoria has de pensar una paraula que comenci amb la corresponent lletra que us demana.
Podeu agafar un paper i boli, copiar aquesta graella i resoldre l’exercici.