Sabries dir….(no cal escriure el comentari al blog, és personal ☺   )

Sabries dir quines despeses fixes tens cada més sense mirar-ho?

Quin pressupost tens pel menjar i les compres d’higiene?

Queda algun euro per despeses extres relacionades amb l’oci? 

Sols tenir el costum de planificar prèviament a cobrar les despeses que has de tenir en compte?

Calcules algun pressupost a nivell anual per tenir una mica de “coixí” per si vols fer alguna sortida, etc?