Cerquem paraules…..(tantes com puguis!)

-Que comencin per la lletra “C” i continguin la lletra “A”:

(Exemple: C A S T E L L)

-Que comencin per la lletra “T” i continguin una “E”:

(Exemple: T I N D R É )

-Que acabin amb la lletra “A” i continguin una “M”:

(Exemple: M A R T A)

-Que comencin amb la síl·laba “PA”:

(exemple: P A R A D A)

-Que acabin amb la síl·laba “RA

(exemple: P I N T U R A)