Trobem llistes de paraules que…..

  • Comencin per la lletra “C”
  • La segona lletra sigui una “A”
  • La última lletra sigui una “T”
  • La tercera lletra sigui una “C”

No us diem un nombre màxim. La idea és arribar en aquell punt que ens faci pensar una mica, però no sigui tan difícil que em faci abandonar la tasca. Ho provem?