Ordena les dates següents de la més antiga a la més recent. Som-hi!

19 de desembre de 2001

1 de gener de 2023

25 de desembre de 2011

18 d’agost de 2020

13 de gener de 2022

17 de març de 1997

29 de juny de 1976

17 de novembre de 2021

18 de juny de 1993

24 de febrer de 2002

14 d’abril de 2022

9 de març de 2023