En una visita guiada a l’Associació Humanitària Doctor Josep Trueta, amb oficines i magatzem situats al polígon industrial Mas Galí de Gurb, ens van explicar i ensenyar el seu funcionament.

Nascuda el 1993, la seva tasca es divideix en tres eixos: l’àmbit mediambiental, la cooperació al desenvolupament i l’acció social. En l’àmbit mediambiental, la Fundació actua com a Gestor de Residus de materials: documentació confidencial, paper i cartró, radiografies, medicaments i altres productes químics no perillosos. També cartutxos de tinta, envasos, material informàtic, mòbils, piles, fluorescents i roba per donar-li un segon ús. En la cooperació al desenvolupament, dedicat al Tercer Món, treballen amb material sanitari i ortopèdia: aparells òptics, ulleres, audiòfons i bibliografia mèdica. Finalment, en quant a acció social, fan teràpia ocupacional a través de la reinserció laboral de persones amb disminució derivada de malaltia mental. Actualment, tenen dos centres especials de Treball a Vic i a Berga.

Patovic i Pau