Exercici 1:

De tots els nombres que us escrivim….quins son parells? I quins son senars?

12-32-44-56-54-67-69-31-23-58-69-97-99-11-3-43-53-6-20-76-80

Exercici 2:

Quins nombres es repeteixen dels següents? Quantes vegades es repeteixen cadascun?

12-43-12-67-87-90-56-43-54-77-99-76-58-98-43-24-77-888-66-222-14-165-175-568-876-11-21-22-35-87-99-75-44-5-43-57-87-54-33-25-7-5-445-7754-4574-3232-43676-889-646-254

Exercici 3:

Busca el nombre diferent de cada fila (n’hi ha un de diferent a cada proposta):

Quin és el diferent?

38572908182989587394828429

38572908182889587394828429

Quin és el diferent?

9845952775032798458723589203758

9845952775032798468723589203758

Quin és el diferent?

0946893857873283829352379573877

0946898857873283829352379573877