L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades experiències de la vida o circumstàncies de l’entorn. Apareix per fer front a una situació que la persona percep com una amenaça per la seva seguretat, o la dels seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. És, per tant, una reacció natural d’alarma davant de la percepció d’un perill potencial o d’una pèrdua de control sobre l’entorn.

IDENTIFICA ELS SÍMPTOMES:
Identifica quan comencen a aparèixer els primers símptomes i posa en marxa estratègies per evitar l’escalada.

Taquicàrdia
Hiperventilació
Tensió muscular
Hipervigilància / alerta
Sequedat de boca
Formigueig
Por/pànic
Dificultats d’atenció, memòria i concentració
Calfreds
Nàusees / mareig
Tremolors / inquietud
Sensació d’irrealitat

ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ANSIETAT:
Higiene del son: mantingues uns horaris regulars i un ambient adequat
Dieta saludable: mantingues una alimentació sana i saludable
Pràctica física: l’exercici ens ajudarà a reduir l’activació del sistema nerviós
Tècniques de distracció: tria una activitat i posa en ella tota l’atenció
Mindfulness: posa atenció plena de manera continua en el present
Autoinstruccions: dóna’t missatges positius, lògics i realistes per generar un diàleg intern més positiu
Respiració profunda: Mantingues el control voluntari de la teva respiració per aconseguir un estat de calma i relaxació adequats.