Per ajudar-nos a millorar la Llar Residència de Manlleu, et volem demanar la teva col·laboració responent a les següents preguntes.
És un qüestionari confidencial. Si us plau, contesta’l amb la màxima sinceritat.

Puntua de 0 (gens satisfactori) a 10 (molt satisfactori)

  1. COMODITAT I INSTAL·LACIONS

  1.1 Com valores la comoditat de les instal·lacions de la Residència?
  012345678910

  1.2 Com valores la neteja de la Residència?
  012345678910

  1.3 Com valores el menjar de la Residència?
  012345678910

  1.3.1 Consideres que el menjar és saludable?
  012345678910

  1.3.2 En general t’agrada el menú de la Residència?
  012345678910

  1.3.3 Consideres necessari participar en el taller d’escollir menús?
  012345678910
  --

  2. ACCÉS AL CENTRE I ALS PROFESSIONALS

  2.1 Com valores el lloc on està situada la Residència?
  012345678910
  Què valores positiva i negativament de la ubicació de la Llar Residència?

  2.2 En quin grau creus que els professionals t’atenen quan ho necessites
  012345678910
  --

  3. ORGANITZACIÓ, TRACTE I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

  3.1 Com valores l’organització general de la Residència?
  012345678910

  3.2 Com valores la professionalitat dels membres de l’equip?
  012345678910

  3.3 Com valores el tracte rebut per part dels membres de l’equip?
  012345678910

  Especifica el nom o noms dels membres de l’equip i el motiu pel qual has puntuat baix

  --

  4. INTIMITAT I CONFIDENCIALITAT

  4.1 Creus que a la Residència es respecta el teu dret a la intimitat i confidencialitat?
  012345678910

  4.2 Consideres que la teva família està ben atesa quan ho necessita?
  012345678910

  4.3 Consideres que els professionals de la Residència tenen en compte les teves opinions, els teus drets, la teva voluntat?
  012345678910
  --

  5. INFORMACIÓ

  5.1 Com valores la informació que et faciliten els professionals sobre el teu seguiment i la teva evolució?
  012345678910

  5.2 Tens coneixements de les normes de règim intern? (normes de convivència, horaris, drets i deures de les persones ateses, faltes greus i lleus i sanció)
  SINO

  5.3 Saps que l’entitat te establert un circuit perquè puguis realitzar reclamacions o queixes, agraïments i suggeriments?
  SINO
  --

  6. BENEFICIS DE LA VINCULACIÓ AL SERVEI

  6.1 Valora en quina mesura el fet d’acudir la llar Residència t’ha ajudat a estar millor:
  012345678910
  En què t’ha ajudat a estar millor?

  --

  7. CONVIVÈNCIA

  7.1 Com valores la convivència amb els teus companys?
  012345678910

  7.2 Com valores els horaris dels àpats?
  012345678910

  7.3 Com valores els horaris d’anar a dormir?
  012345678910

  Si tens alguna dificultat o conflicte que no es resol, pots explicar-ho

  8. SITUACIÓ RELACIONADA AMB LA PANDÈMIA DE CÒVID-19

  8.1 En quin grau consideres que el funcionament de la Llar Residència en situació de Covid és adequada?
  012345678910

  8.2 Consideres que aquesta situació ha perjudicat el teu dia a dia?
  012345678910
  En qué?

  8.3 Consideres que aquesta situació ha millorat algun aspecte del teu dia a dia?
  012345678910
  En qué?

  8.4 Sents seguretat dins la Llar Residència?
  012345678910

  8.5 Acceptes la normativa que s’aplica a la Llar Residència respecte la pandèmia Covid (confinament)?
  012345678910

  8.6 Consideres que pots tenir el contacte que vols amb la teva família (visites presencials, telefòniques..)?
  012345678910

  8.7 Consideres que has anat rebent la informació dels canvis en els protocols de forma adequada i en el moment que la necessitaves?
  012345678910

  9. SATISFIACCIÓ GENERAL

  9.1 Quin és el teu grau de satisfacció general en relació al Servei?
  012345678910
  En què creus que hauria de millorar la Llar Residència?

  Aquest formulari ´és anònim. No es recullen cap tipus de dades de caràcter personal.