Compta quantes vegades es repeteix la paraula “SALA” al següent paràgraf:

SALA SAMBA SALAT SALT SALA SALA SALTIRÓ SALA SAC

SALA SALÍ SELA SOLA ESCALA SALA SAL SALÓ SALOM

SALTA SALTER SOLI SALTO SALA SAM SALA SACA

SALA SALAT SAMBA SALT SALA SALTIRÓ SALA SALA SAC

Compta quantes vegades surt el nombre “2” en el següent paràgraf:

8 1 0 8 7 6 8 1 3 2 6 6 5 4 3 2 8 6 5 4

3 7 8 2 7 8 9 6 5 4 9 8 2 2 1 7 6 8 2 8

7 9 0 9 8 2 7 8 9 5 2 2 2 6 5 7 4 3 5 6

8 9 7 6 5 4 2 3 3 4 5 6 1 3 2 4 5 4 3 2

1 6 2 6 7 6 5 1 4 3 2 6 3 2 2 8 7 6 4 3

Compta quantes vegades surt el nombre “6” en el següent paràgraf:

8 1 0 8 7 6 8 1 3 2 6 6 5 4 3 2 8 6 5 4 3

7 8 2 7 8 9 6 5 4 9 8 2 2 1 7 6 8 2 8 7 9

0 9 8 2 7 8 9 5 2 2 2 6 5 7 4 3 5 6 8 9 7

6 5 4 2 3 3 4 5 6 1 3 2 4 5 4 3 2 1 6 2 6

7 6 5 1 4 3 2 6 3 2 2 8 7 6 4