Completa les següents paraules. Cada vegada que trobis “x”  significa que hi has de posar una lletra (pot haver-hi més d’una opció). Per exemple:  c x s a =  c a s a 

 1. C  xAM  x  Ó 
 2. T A x L x
 3. C A x T I x P x O x A 
 4. N x U 
 5. M x R x R 
 6. B O x Í x R A x
 7. C x D I x A 
 8. T x L È x x N 
 9. x S x N x M x N T
 10. C A L x N D x R I
 11. P x U J x
 12. A G x E x N D x
 13. P x A P E x
 14. A x Y
 15. À x I M