Et proposem fer una mica de càlcul
(es podria provar de fer de cap, però si ho necessites…paper i llapis!)

a. 12+32=

b. 17+34=

c. 54+14=

d. 58+90=

e. 21+29=

f. 39+65=

g. 28+72=

h. 150+238=

i. 324+387=

j. 432+786=

k. 13+17+32=

l. 32+87+34=

m. 21+39+73=

n. 43+90+56=

o. 12+43+87=

p. 32+54+65+45=

q. 98+34+76+90=

r. 43+70+23+10=