Tens el paper i el bolígraf a punt …? 

Avui va de càlcul.

La primera part la provarem de fer mentalment: et proposem algunes operacions i has d’apuntar al paper només el resultat. 

Si de cap és massa repte, cap problema! Agafa el paper i el bolígraf i endavant. S’ha d’anar fent per ordre, com si algú ho estés dictant pas a pas (sense parèntesis, etc).

Per exemple:
3 + 2 + 1 – 4=   (caldria fer: 3+2=5,  5+1= 6,  6 – 4 = 2.
Resposta final: 2.

A. 10 + 22 + 12 + 27 + 13 + 5 = 
B. 30 – 10 – 2 – 11 – 5=
C. 15 + 5 + 3 – 2 + 17 + 20 – 6 =
D. 12 + 46 + 30 + 13 – 6 – 3 + 8
E. 37 + 65 + 20 – 12 + 26
F. 12 x 2 + 17 + 10 – 8 =
G. 15 x 3 + 21 + 4 – 10 =
H. 70 x 2 + 13 + 54 – 18=
I. 100 + 80 + 23 + 56 + 12 + 20 + 24 + 10 =

Per acabar … recordes les taules de multiplicar?
Prova de recitar-ne alguna de memòria. Si et va millor apuntar-la, endavant. 

Per exemple: 
6 x 0 = 0
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12 …