1. Quants nombres 4 hi surten?
  2. Quantes lletres “V” de color verd hi trobes?
  3. Quants elements hi ha que no siguin ni lletres ni nombres? 
  4. Quantes lletres “M” hi ha de color negre?
  5. Quants nombres “9” de color blau hi surten?