Recordes el programa Pasapalabra? Doncs tot seguit tens un seguit de definicions amb la lletra corresponent que comença la paraula que has d’endevinar.

A: Ciència que estudia l’estructura dels éssers vius basant-se en l’observació de les parts que integren un ésser viu.
B: Embarcació menor, normalment de fusta, moguda per mitjà de veles, de rems o de motor, emprada
especialment per a pescar, i també per a navegar a distàncies curtes.
C: Persona que distribueix les cartes de Correus.
D: Cinquè dia de la setmana.
E: Qualsevol construcció d’una certa grandària destinada a habitació o altres usos, com una casa, un palau, un teatre, un temple, etc.
F: Sentiment desagradable que causa una cosa que repugna.
G: Objecte que l’home infla amb aire o amb un gas lleuger i que serveix de joguina o de guarniment en una festa.
H: nom d’un mamífer.
I: Porció de terra voltada d’aigua per tots costats.
J: Varietat de música.
K: Fruita.
L: Llanterna.
M: Triturar o aixafar amb les dents.
N: Fruit de la noguera.
O: Capital d’Asturies.
P: Obertura feta o deixada expressament en una paret, una reixa, una tanca.
Q: En repòs o en calma.
R: Establiment en què se serveixen aliments.
S: Gran establiment comercial d’autoservei on es ven tota mena de productes de consum relacionats amb
l’alimentació, el vestit, els electrodomèstics, etc.
T: Part del dia compresa entre el migdia i el vespre.
U: Instrument òptic format per un parell de vidres que se sosté al nas i a les orelles, per tal de corregir els defectes de la visió o protegir els òrgans de la vista.
V: Primeres hores de la nit.
W:Esport col·lectiu de pilota que es disputa en una superfície limitada de piscina
Y: Portal d’internet que ofereix correu electrònic.
Z: xifra.

Si n’hi ha alguna que no saps, pots deixar un comentari. A veure si entre tots trobem la solució.