CRIPTOGRAMA

Intenteu descobrir quin és el text en castellà que es troba amagat. Recordeu que a cada lletra li correspon un número i aquest no es repeteix.
Us deixem algunes pistes perquè el pogueu començar a resoldre.

Anoteu la solució al comentari?