Un Sant Jordi diferent

La llegenda de Sant Jordi és coneguda per tothom, però aquesta vegada la reinventarem! Doneu llibertat a la vostra imaginació per crear una llegenda de Sant Jordi diferent, alternativa, que surti del que està establert, trencadora! En aquesta edició, es valorarà sobretot la originalitat de les obres presentades. 

Data límit d’entrega dimarts 6 d’abril a les 19h.
Entrega de premis el dia de Sant Jordi


BASES

1.- Participants
Poden participar-hi totes aquelles persones vinculades a Osonament.

2.- Categories
Poesia, narrativa i dibuix.

3.- Temàtica
Un Sant Jordi diferent.
La llegenda de Sant Jordi és coneguda per tothom, però aquesta vegada la reinventarem! Doneu llibertat a la vostra imaginació per crear una llegenda de Sant Jordi diferent, alternativa, que surti del que està establert, trencadora! En aquesta edició, es valorarà sobretot la originalitat de les obres presentades.

4.- Característiques de les obres de poesia i narrativa presentades

– Les obres s’han de presentar en fulls DIN A-4 escrits per una sola cara. En cas que hi hagi més d’una pàgina, portar-les amb un clip (no grapades).

– Poden ser escrites a mà (amb bolígraf blau o negre), amb màquina d’escriure o amb ordinador. En cas que no s’entengui la lletra, l’obra pot ser desqualificada.

– Es demana tenir el màxim de cura amb l’ortografia.

– L’extensió per a les obres de prosa serà entre 300 i 1200 paraules (entre mitja pàgina i 2 pàgines).

– L’extensió per a les obres de poesia serà entre 8 i 20 versos.

– Les obres han d’estar titulades.

– Es podrà presentar una obra per autor i categoria.

– Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació.

– Les obres han de ser escrites en català.

– Les obres s’entregaran a recepció Osonament.

– MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a les obres; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cares a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

5.- Característiques de les obres de dibuix presentades

– Les obres han de ser de mida DIN A-3. El dibuix ha d’estar representat en vertical. En cas de no complir-se aquestes dues condicions, l’obra serà desqualificada.

– Poden realitzar-se sobre qualsevol suport (full, fusta, tela, etc.) i amb qualsevol estil (llapis, bolígraf, ceres, pintura, etc.).

– No pot haver-hi cap escrit tipus títol a l’obra (no hi poseu Sant Jordi!).

– Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificaació.

– Es podrà presentar una obra per autor i categoria.

– Les obres s’entregaran a recepció Osonament.

– MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a l’obra; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cares a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

6.- La data límit per entregar les obres és el Dimarts 6 d’Abril de 2021 a les 19h a recepció Osonament. No s’acceptaran obres després d’aquesta data. Les obres s’han d’entregar personalment, mai a través d’una altra persona. 

7.- Premis: el veredicte i els premis seran lliurats el divendres 23 d’Abril de 2021, dia de Sant Jordi.

8.- Jurat: estarà format per professionals de l’entitat, així com persones ateses a Osonament, que no participaran del concurs en la disciplina en què formin part del jurat.

9.- Osonament es reserva el dret de guardar una còpia de les obres presentades al concurs, així com publicar-les sense ànim de lucre. Les obres podran ser recollides pels seus autors després de l’acte de lliurament de premis, entregant el resguard corresponent.

10.- El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Comparteix aquesta publicació: