Quants quadrats falten al dibuix perquè quedi complet del tot?

Quants quadrats son blancs?