Resol els  problemes següents: 

  1. El dilluns hi havia 49 persones de públic al cinema. El dijous, n’hi van assistir el doble. Quanta gent hi va anar dijous?
  1. Quants minuts hi ha en 8 hores? I en 9 hores?
  1. Si cada dia camino 15 minuts, quants minuts hauré fet en 11 dies?
  1. En un calaix hi tinc 22 parells de mitjons i 7 de sols desaparellats. Quants mitjons tinc en total?
  1. Em falten nou cromos per acabar una col·lecció de 150 . Quants en tinc en total?

Ens deixes un comentari amb les solucions?