Ordena de petit a gran els següents valors:

12 76 54 98 2 11

7 43 69 121 75 41

32 65 59 31 17 90

Ara ordena de la “A” a la “Z” les lletres següents:

D   Q   U   

V   T   H    F

A   C   N    

B   M   Z   L O