LLAPIS I PAPER A PUNT….SOM-HI!!

A continuació, et donem una sèrie de nombres ben desordenats. Cal que els ordenis de petit a gran: per exemple: 1-6..……

124341902327
911932509469
152930372152
15081006154

En tens 24 en total? Revisa-ho…

  • Ara et posarem la mateixa graella, però has d’ordenar només els pintats de color VERD i de gran a petit (Per exemple : 150, 100…):
124341902327
911932509469
152930372152
15081006154