Ordena les lletres següents fins a formar paraules que quedin bé en el grup que toquen:

MITJANS DE TRANSPORT:

U-U-A-O-T-B-S

T-N-P-I-E-T-A

C-I-A-Ó-M

A-X-E-V-L-I-L

A-Ó-I-V

R-T-N-E

VERDURES:

A-E-M-C-N-I

E-A-A-C-O-L-S-R

E-I-S-P-A-S-N-C

D-B-S-E-L-E

B-I-R-Ò-U-Q-L

E-M-T-O-N-G-E-S

B-C-E-E-S

PECES DE ROBA DE VESTIR

F-L-A-I-L-L-A-D

P-T-N-A-L-A-N-S-O

T-J-E-Q-A-A-U

J-E-E-I-S-R

S-A-A-A-M-R-E-R-T

B-A-U-R-S

L-A-M-I-R-A-L