Ordena les següents paraules fins a poder formar una frase que tingui sentit:

Frase 1
jugar / companys / a / M’agrada / la / amb / brisca

Frase 2
collir / anar / Aviat / a / podrem / bolets

Frase 3
Quant / i / telèfon / sona / és / el / em / nit / desperto / la / ràbia / Amb

Frase 4
telèfon / de / la / s’ha / per / el / no / a / descans / El / parar / nit / alterar