Ordena les lletres perquè tingui sentit la paraula (són tot paraules relacionades amb begudes)

 1. F  A  C   E
 2. E L T L
 3. A T R A D J  N O A
 4. F I U N O S I 
 5. E T
 6. A G O S S A
 7. U I A A G 

Ordena les lletres perquè tingui sentit la paraula (són tot peces de roba)

 1. M A I C A S
 2. J T I M O
 3. N P T A A O S L N 
 4. U A Q J E A T
 5. R A S M A R A T E
 6. C N A O R
 7. C B A I R