Ordena de petit a gran els següents nombres:

12, 32, 2, 18, 65, 80, 43, 79, 23, 19

34, -23, 19, 32, -26, 54, -40, 67, 31

45, 23, 76, 17, -12, -17, 65, 37, 12

89, 54, 35, 67, 23, 17, -67, 98, 11, 3

29, 43, 76, 128, -32, 89, -17, -354, 80

32, 17, 98, 43, 67, 19, -120, 65, 32

Com us ha anat? Ho podeu compartir al blog! 😉