A continuació teniu diferents figures barrejades.
Cal que compteu quantes n’hi ha de cadascuna:

Ens deixeu la solució?