Et proposem lletrejar algunes paraules.
Si et donem la paraula  C A M I Ó, caldria dir les lletres una a una i per separat C-A-M-I-Ó

I si et demanem ara que la lletregis al revés? Ó-I-M-A-C     
Provem-ho?
Primer ho fas del dret… i després del revés!
N’hi ha de més o menys llargues…;)

 1. C A S A 
 2. C A M A 
 3. D I A M A N T 
 4. R E L L O T G E
 5. T E L È F O N
 6. A P L A U D I R
 7. D E M A N A R 
 8. E S T I U 
 9. C A L O R A S S A 
 10. A I  R E 
 11. C A R B A S S Ó
 12. M A N D O N G U I L L A
 13. V I S C A
 14. H A B I T A C I Ó
 15. A G E N D A
 16. H O R A R I