Durant les festes de Nadal, ens pot resultar més difícil cuidar l’alimentació. Són unes dates on les trobades acostumen a ser al voltant de la taula, i predominen els àpats abundants i els excessos. No proposem prescindir de tots aquells productes tradicionals que caracteritzen aquestes dates, però sí que li puguem donar al Nadal un enfocament diferent i fer-lo més saludable, sent conscients que els excessos hi seran presents i procurar minimitzar-ne l’impacte.

Us deixem alguns aspectes que podem tenir en compte en aquestes dates:

  • Prioritzar la qualitat del producte en comptes de l’abundància: ser prudents amb les quantitats.
  • Delimitar les festes: realment, el Nadal són unes dates assenyalades que no s’allarguen tant com ens podem pensar. Procurar no començar al novembre i finalitzar-ho ben entrat l’any per acabar amb les sobres de les celebracions. Ens pot ajudar no tenir disponible a casa amb molta antelació alguns aliments (torrons, xocolates…) o fer una previsió realista del què puguem necessitar.
  • Acompanyar els plats principals, que tendeixen a ser els de major qualitat, amb aperitius i entrants més lleugers i saludables. L’aperitiu és el punt de partida, i no un àpat en si mateix. Hi tendeixen a ser presents els aliments menys saludables i de menor qualitat gastronòmica, que ens sacien abans d’arribar al plat principal i no ens permeten gaudir-lo. Podem preparar aperitius més lleugers i fins i tot servir-los de forma individual perquè ens ajudi a ajustar la ració.
  • Que no totes les activitats girin al voltant de la taula: podem repensar el tipus de temps d’oci i les trobades.