Els beneficis de l’Activitat Física (AF) i l’exercici en la salut de la dona són indiscutibles.

Els patrons i els predictors de l’AF es veuen àmpliament influenciats pel gènere. Som coneixedors que les dones presenten nivells més baixos d’activitat física i exercici en el temps lliure que els homes.

El treball domèstic, la cura infantil i altres activitats domèstiques acostumen a recaure sobre les dones. Això les manté actives, però continuen sense arribar als mínims que marca la OMS.

Només el 46% de les dones compleixen les recomanacions d’Activitat Física!!!

La dona és cíclica i això s’ha de tenir en compte a l’hora de programar les activitats/exercicis en funció del moment del mes en què es troba, ja que el seu rendiment pot variar molt. És per això que per a una prescripció adequada de l’exercici per a la dona requereix coneixements bàsics de l’anatomia femenina, la composició corporal i l’endocrinologia reproductiva.

Per iniciar un programa d’exercici en dones sedentàries, es suggereix començar amb mesures que assegurin un “estil de vida saludable”, intervencions que encoratgin a incorporar breus períodes d’AF a la vida diària (per exemple, caminar durant períodes curts de temps i fer servir les escales en comptes de l’ascensor), que poden ser més eficaces que programes formals d’exercicis i ajuden a millorar l’aptitud física i el perfil de risc cardiovascular. L’ús de podòmetres o aplicacions de mòbils intel·ligents, també promouen l’activitat física diària.

Tipus d’exercici emergents com el HIIT, el pilates, l’entrenament de força o de suspensió, complementen la prescripció de l’exercici físic i semblen ser apropiats perquè proporcionen beneficis addicionals com millorar la massa muscular, la força i l’equilibri, comparat amb només en fer exercici cardiovascular.