La dificultat especifica de l’aprenentatge té un origen neurològic, és caracteritza per la presencià de dificultats en la precisió i fluidessa en el reconeixement de paraules escrites i un dèficit en les habilitats de decodificació lectora i el deletreig (ortografia) ,aquestes dificultats són normalment conseqüència d’un dèficit en el componen fonològic  del llenguat j

Trastorns que es presenten de forma peral·lela a la dislèxia

-dèficit de atenció/hipreractivitat `TDAH´

-La discalculia

Trastorn específic del llenguatge(TEL)

Trastons secundaris associats a la dislèxia

Dificultats atencionals degudes al esforç mantingut i la fatiga conseqüent

-Dificultats en les matemàtiques

-Inseguretat, baixa autoestima.

Repercussions

– rebuig a la lectura i tot el relacionat amb ella

Mostrar una baixa habilitat lectora

EL PESCA LLUNES